【ZEUS 1200H 香港別注版】啞黑面全碳纖頭盔
ZEUS 全盔系列Superlight – 1200H 全碳纖
早前新推出時候已極受歡迎!以極輕身全碳纖維帽體材質而成,打造出只有1180g重量(不包含內棉及鏡片)

 

而1200H除了輕身之外,亦可留意下1200H設計3個細心位!
1. 內棉已塑造快乾設計,同時備有藍芽位置。
2. 內置太陽眼鏡,同時備有眼鏡槽。
3. 鏡片位置亦有Lock鏡功能,避免行駛時出現任何意外。
按此了解更多