ZEUS ZS-609屬一款學車、代步、後座專用首選頭盔,同時亦係利力銷量商品之一,終於翻大貨嚕!

 

今次到港只有4個顏色,分別珍珠黑、白、鐵灰,及磨砂黑,要買一頂頭盔不難,但要揀一頂由品牌、產地、安全認證、價錢,各方面考慮,ZS-609亦係不錯之選。

 

PS.ZEUS屬台灣品牌,ZS-609產地為台灣,安全認證符合D.O.T認證。

按此了解更多